คณะบุคคล อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

จักรวาลคัลเลอร์แลป (คณะบุคคล)

จักรวาลคัลเลอร์แลป

จักรวาลคัลเลอร์แลป – คณะบุคคล

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – คณะบุคคล
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของจักรวาลคัลเลอร์แลป

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของจักรวาลคัลเลอร์แลป หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

128/130 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-251340
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังจักรวาลคัลเลอร์แลป

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้