บริษัทจำกัด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

จัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส (บริษัทจำกัด)

จัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส

จัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส – บริษัทจำกัด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของจัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของจัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

252/8-11 ซอยอรรถกระวี 2 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 2595848-9
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังจัดหางานไทยซินแทค แทรเวิลเซอร์วิส

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้