ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

จ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ห้างหุ้นส่วนจำกัด)

จ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

จ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส – ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของจ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของจ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

99/9 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง 21130

โทรศัพท์ 685932
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังจ่าจงเจริญกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้