อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

ทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์ (อื่นๆ)

ทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์

ทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์ – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

1271/4 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042716866
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังทับทิม บิวตี้ซาลอน โดยนางอิระวดี แสงวงศ์

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้