อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

บอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์ (อื่นๆ)

บอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์

บอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์ – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของบอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

464 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังบอนดี้ชอฟ โดยนายธีรวัจน์ โมพันธ์

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้

ใส่ความเห็น