อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

บัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน (อื่นๆ)

บัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน

บัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของบัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

107 หมู่3 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตร์พิมาน ร้อยเอ็ด 45180

โทรศัพท์ 043-531455
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังบัวเงินการพิมพ์ โดยนางสาวศิรินารถ บัวสอน

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้