อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

ร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์ (อื่นๆ)

ร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์

ร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์ – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

152/9 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์ 075-388255
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังร้านตัดผ้าแป้น โดยนางพยอม เกลี้ยงประดิษฐ์

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้