อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา (อื่นๆ)

สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา

สหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของสหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของสหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

172 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-212591
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสหภาพแรงงานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า นครราชสีมา

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้