อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด อื่นๆ

เมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ (อื่นๆ)

เมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ

เมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ – อื่นๆ

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – อื่นๆ
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของเมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของเมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

56 ถ.วาริน-พิบูลฯ ต.วารินชำราบ อ.เมือง อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-322230
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเมืองอุบลตรวจสภาพ 2 สาขาวารินชำราบ

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้

ใส่ความเห็น