นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3 (นิติบุคคลอาคารชุด)

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3 – นิติบุคคลอาคารชุด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – นิติบุคคลอาคารชุด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3 หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

797 ซ.แฮปปี้แลนด์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 7332860-63
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 3

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้
นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1 (นิติบุคคลอาคารชุด)

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1

เอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1 – นิติบุคคลอาคารชุด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – นิติบุคคลอาคารชุด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1 หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

781/15 ซ.แฮปปี้แลนด์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 7332983-87
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเอช.อาร์.เรซิเดนซ์ โครงการ 1

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้