นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

ลีฟวิ่งเพลส ศูนย์วิจัย 2 (นิติบุคคลอาคารชุด)

ลีฟวิ่งเพลส ศูนย์วิจัย 2 – นิติบุคคลอาคารชุด ประเ […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

คอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า (นิติบุคคลอาคารชุด)

คอมมอนเวลธ์ ปิ่นเกล้า – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทก […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

เคหะสุขสวัสดิ์ 5 (นิติบุคคลอาคารชุด)

เคหะสุขสวัสดิ์ 5 – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทกิจการ […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

ถนอมมิตรพาร์ค โครงการ 1 โดยนางบุปผา กายตะวัน (นิติบุคคลอาคารชุด)

ถนอมมิตรพาร์ค โครงการ 1 โดยนางบุปผา กายตะวัน – นิ […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

รัชดาเพลส (นิติบุคคลอาคารชุด)

รัชดาเพลส – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทกิจการ อาชีพห […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

รุ้งเพชรคอนโดมิเนียม (นิติบุคคลอาคารชุด)

รุ้งเพชรคอนโดมิเนียม – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทกิ […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

วังหิน คอนโดมิเนียม (นิติบุคคลอาคารชุด)

วังหิน คอนโดมิเนียม – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทกิจ […]

นิติบุคคลอาคารชุด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

เซ็นจูรี่ไฮทส์-1 (นิติบุคคลอาคารชุด)

เซ็นจูรี่ไฮทส์-1 – นิติบุคคลอาคารชุด ประเภทกิจการ […]