Information บริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์

พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก.

พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก.

พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก.

ประเภทกิจการบริการ บริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท พี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์ สินค้าและบริการหลักคือ บริการออกแบบงานพิมพ์ทุกชนิด
ที่อยู่ :

19/42-44 ถนนงามวงศ์วาน (สามแยกเกษตร) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-1298, 0-2579-9435
แฟกซ์ 0-2561-1730
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังพี.ที. พัฒนาการพิมพ์ บจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้