Information บริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์

อาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก.

อาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก.

อาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก.

ประเภทกิจการบริการ บริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand อาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท อาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการงานพิมพ์, โรงพิมพ์และอุปกรณ์, หมึกพิมพ์ สินค้าและบริการหลักคือ รับพิมพ์ทุกชนิด
ที่อยู่ :

104/7 หมู่ 4 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ 0-2444-3981-2
แฟกซ์ 0-2427-7898
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังอาร์ วี การพิมพ์และบรรจภัณฑ์ หจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้