Information บริการรักษาความปลอดภัย

เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก.

เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก.

เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก.

ประเภทกิจการบริการ บริการรักษาความปลอดภัย
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท เซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการรักษาความปลอดภัย สินค้าและบริการหลักคือ จัดวางแผนและให้บริการรักษาความปลอดภัย จัดทำแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันอัคคีภัย
ที่อยู่ :

48/239-240 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2373-8050-1
แฟกซ์
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเซฟคอร์ แอนด์ ไฟร์ เซฟตี้ คอนซัลแตนท์ บจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้

ใส่ความเห็น