Information บริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา

เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.

เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.

เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.

ประเภทกิจการบริการ บริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท เซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา สินค้าและบริการหลักคือ บริษัทรับบริหารงานโฆษณา
ที่อยู่ :

1000/20-21 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2713-0591-8
แฟกซ์ 0-2713-0599
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังเซ็นจูรี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง บจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้