Information โรงแรมและรีสอร์ท

แพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม

แพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม

แพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม

ประเภทกิจการบริการ โรงแรม และรีสอร์ท
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand แพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท แพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโรงแรม และรีสอร์ท สินค้าและบริการหลักคือ ธุรกิจโรงแรม
ที่อยู่ :

952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2632-9000
แฟกซ์ 0-2632-9001
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังแพนแปซิฟิค กรุงเทพ โรงแรม

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้