ขาย หรือ ให้เช่า

ให้ข้อมูลการขายสินค้า หรือ บริการ ให้กับบุคคลทั่วไป เว็บไซต์ข้อมูลผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศไทย ที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่กำลังมองหาผู้ให้บริการ ขาย หรือ ให้เช่า สินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-เช่าเพื่อทำมาหากิน หรือลงทุน

ช่าง

ผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการฝีมือ, คนผู้ทำ, คนผู้เข้าใจทำ, ผู้ชำนาญ, เป็นคำใช้นำหน้าคำประสม แปลว่าหาเลี้ยงชีพในการนั้นๆ หรือชอบทำการเช่นนั้นบ่อยๆ เช่น ช่างทอง = ผู้หาเลี้ยงชีพในการทำทอง ช่างยนต์ = ผู้มีความชำนาญทางด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น

ผู้ให้การสนับสนุน

ข้อมูลผู้ให้บริการ ร้านค้า บริษัท บุคคล ช่าง