บริษัทจำกัด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

จัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้ (บริษัทจำกัด)

จัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้

จัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้ – บริษัทจำกัด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของจัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของจัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

90 อ.ฟิฟตี้ฟิฟท์ฯ ห้อง3แอล4 ชั้น3 สุขุมวิท55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 3810190-1
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังจัดหางาน บีเคเค ไฮ-ควอลิตี้

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้