บริษัทจำกัด อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด

จัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์ (บริษัทจำกัด)

จัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์

จัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์ – บริษัทจำกัด

ประเภทกิจการ อาชีพหรือบริการที่มิได้จัดหมวด – บริษัทจำกัด
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของจัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของจัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

47/90 ม.1 ถนนธานี ต.ในตลาดทอง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 620740
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังจัดหางาน เอ็ม.ที.สยาม สาขาบุรีรัมย์

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้