Information บริการทำป้ายโฆษณา

กรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

กรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

กรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทกิจการบริการ บริการทำป้ายโฆษณา
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand กรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท กรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการทำป้ายโฆษณา สินค้าและบริการหลักคือ ค้าส่ง, ปลีก, จัดจำหน่าย, นำเข้า, ส่งออก แผ่นพลาสติก
ที่อยู่ :

149/2 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2818-1314
แฟกซ์ 0-2818-1315
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังกรุงเทพพลาสติก แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้

ใส่ความเห็น