Information บริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา

บีบีดีโอ กรุงเทพ บจก.

บีบีดีโอ กรุงเทพ บจก.

บีบีดีโอ กรุงเทพ บจก.

ประเภทกิจการบริการ บริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand บีบีดีโอ กรุงเทพ บจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ บจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริการจัดทำโฆษณา, บริษัทโฆษณา สินค้าและบริการหลักคือ บริษัทรับบริหารงานโฆษณา
ที่อยู่ :

968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2637-5999
แฟกซ์ 0-2637-5990
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังบีบีดีโอ กรุงเทพ บจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้