Information ธุรกิจที่ปรึกษา

ฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก.

ฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก.

ฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก.

ประเภทกิจการบริการ ธุรกิจ – ที่ปรึกษา
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก.

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบริษัท ฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก. หรือ Product Brand

ติดต่อได้ที่อีเมล์

รายละเอียดธุรกิจ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจ – ที่ปรึกษา สินค้าและบริการหลักคือ คอนเซาล์คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :

315/578 ซอย 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-1674-1006
แฟกซ์ 0-2674-1006
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังฮอไรชอินฟอร์ เมชั่น เทคโนโลยี บจก.

ช่างซ่อม เป็นงานบริการ
นิยามของคำว่า ช่าง คือ ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ช่างตัดเสื้อ ช่างทอง Craftman ช่างฝีมือ Women weavers ช่างทอสตรี Artisans ช่างฝีมือ Barbers ช่างตัดผม Basket makers ช่างประดิษฐ์ตะกร้า Beauty operators ช่างเสริมสวย Blacksmiths ช่างเหล็ก Bricklayers ช่างปูน Camera operators ช่างกล้อง Carpenters ช่างไม้